Οι έφηβοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο χρόνο το κινητό τηλέφωνο με πολλές επιπτώσεις στην υγεία και την καθημερινότητα τους

external image ziShH.png.

external image trollface.png